Voorwaarden

1. Definities

Diensten: is een verwijzing naar de diensten die Foodsy via haar mobiele applicatie aanbiedt.

Aanbod: een product of dienst van de Deelnemende Winkel die door de consument via de website of mobiele applicatie bij de Deelnemende Winkel kan worden besteld.

"Je", "Jouw" en "u": zijn een verwijzing naar de consument die een bestelling via de mobiele applicatie van Foodsy doet.

Bestelling: een bestelling bij de Deelnemende Winkel van het door de Consument geselecteerde Aanbod.

Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen jou en de Deelnemende Winkel met betrekking tot een Bestelling en het afhalen van de Bestelling.

Platform: de website en mobiele applicaties van Foodsy (en aan haar gelieerde bedrijven) waarop de te leveren diensten van Foodsy beschikbaar zijn.

Deelnemende Winkel: Is een derde (bedrijf) die een overeenkomst heeft gesloten met Foodsy met als doel samen te werken om goederen en/of diensten aan te bieden.

Pickup Point: is een aangegeven punt in de Deelnemende Winkel waar de bestelling kan worden afgehaald.

2. Wie zijn wij?

Wij zijn Foodsy B.V. handelend onder de naam Foodsy.

Adres hoofdvestiging:
Grebbenberglaan 15
3527 VX Utrecht
Nederland

KvK: 69773254
BTW-nummer: 8580.06.418.B01

Website: www.foodsy.eu
E-mailadres: info@foodsy.eu
Telefoon: +316 211 768 99 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 20:00)

3. Het doel van Foodsy

Het Doel van Foodsy is dat je met het gebruik van de Diensten van Foodsy lange wachtrijen kunt ontlopen door via het Platform van Foodsy vooraf je favoriete product te kiezen, te bestellen en te betalen. Je bepaalt zelf hoe laat je Bestelling klaar moet staan in de Deelnemende Winkel. Dit kan tot op de minuut nauwkeurig. De betaling kan gemakkelijk en veilig via iDEAL, PayPal, creditcard of via de speciale Foodsy EasyPay. Skip the line, haal je favoriete producten af bij het Pickup Point en ben meteen weer Foodsy!

4. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Diensten die Foodsy aanbiedt. Foodsy is niet verantwoordelijk voor het aanbod van de Deelnemende Winkel. De Deelnemende Winkel hanteert eigen algemene voorwaarden.
 2. Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarden tegenstrijdig is met enige bepaling in de gedane aanbiedingen dan is de bepaling ten aanzien van de gedane aanbieding voor wat de tegenstrijdigheid betreft van toepassing.
 3. Wanneer een bepaling van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of anderzijds niet van toepassing mocht zijn, dan zijn de overige bepalingen van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

5. Levering, annulering en wijziging van de Bestelling

 1. De Overeenkomst komt tot stand tussen jou en de Deelnemende Winkel. Zodra er via de applicatie van Foodsy een bestelling wordt geplaatst ontvangt de Deelnemende Winkel via het Platform van Foodsy een bericht dat er een bestelling is geplaatst. Voordat er een bestelling wordt geplaatst dient er in de mobiele applicatie een account aangemaakt te worden.
 2. Indien je bij de Bestelling aangeeft dat je de Bestelling zo snel mogelijk wenst op te halen zal de Deelnemende Winkel via de applicatie van Foodsy laten weten binnen welke tijd de Bestelling kan worden opgehaald. Indien de Deelnemende Winkel de Bestelling heeft geaccepteerd bestaat er in verband met de bederfelijkheid van de aangeboden producten geen mogelijkheid meer om de Bestelling te annuleren.
 3. Indien je bij de Bestelling via de applicatie van Foodsy niet voor de optie "zo snel mogelijk" kiest maar een specifieke aflevertijd invoert bestaat er nog de mogelijkheid om je Bestelling te wijzigen of te annuleren. De Deelnemende Winkel heeft pas kort voor gekozen aflevertijd de mogelijkheid om de Bestelling te accepteren zodat je nog de mogelijkheid hebt om je bestelling te wijzigen of te annuleren. Accepteert de Deelnemende Winkel je Bestelling, dan kan de Bestelling vanwege de bederfelijkheid van de aangeboden producten niet meer geannuleerd of gewijzigd worden
 4. Elke Bestelling die wordt geplaatst is op basis van beschikbaarheid en aanvaarding van de Deelnemende Winkel. Indien een Deelnemende Winkel niet kan leveren krijgt u een melding dat de levering niet zal plaatsvinden. Indien de bestelling wordt geweigerd zal de Deelnemende Winkel vermelden wat de reden voor de weigering is. Indien de bestelling door de Deelnemende Winkel kan worden verwerkt accepteert de Deelnemende Winkel de Overeenkomst.
 5. Zodra de Bestelling is geplaatst en geaccepteerd ontvang je een digitale bon met een unieke code. Met deze code kunt je bij het Pickup Point in de Deelnemende Winkel je Bestelling afhalen. De mobiele applicatie biedt jou de mogelijkheid om via Google Maps de snelste route naar het Pickup Point te bepalen.
 6. De levering vindt plaats bij het Pickup Point in de gekozen Deelnemende Winkel en op het door jou bepaalde tijdstip. Foodsy stelt alles in het werk om zorg te dragen voor een stipte en accurate levering.
 7. De aflevertijd bij het aangegeven Pickup Point wordt door jou bepaald. Het tijdstip dat wordt weergegeven is een indicatie en kan in werkelijkheid afwijken. Foodsy en de Deelnemende Winkel zullen er alles aan doen de bestelling op het aangegeven tijdstip af te leveren. Zowel de Deelnemende Winkel als ook Foodsy zijn niet aansprakelijk voor elk geleden verlies voor schade die wordt opgelopen door een te late afgifte van de bestelling.
 8. Na overhandiging van de bestelling worden alle risico's van de goederen en/of diensten overgedragen aan degene die de bestelling bij het Pickup Point in ontvangst neemt.
 9. Indien je niet in staat bent om de bestelling op het afgesproken tijdstip bij het Pickup Point in ontvangst te nemen dan heeft Foodsy niet de mogelijkheid om de levering op een ander tijdstip aan te bieden en zal Foodsy geen enkele vergoeding, met uitzondering van artikel 5 sub g, aanbieden.
 10. Wanneer een bestelling niet tijdig bij het Pickup Point wordt aangeboden of indien je (om welke reden dan ook) het Pickup Point niet kunt bereiken biedt Foodsy je de mogelijkheid om twee keer per jaar een verzoek tot restitutie van het betaalde bedrag voor de Bestelling in te dienen. Nadien wordt de betaling gerestitueerd op uw Foodsy EasyPay. Dit kan via het contactformulier die je kunt vinden op de mobiele applicatie van Foodsy. Er geldt een fair-use-policy: Mocht blijken dat er misbruik van deze optie wordt gemaakt, dan kan Foodsy deze optie voor jou blokkeren. We laten je dit weten, mocht Foodsy van deze blokkeringsmogelijkheid gebruik maken.
 11. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden garandeer je dat de door jou opgegeven gegevens ten tijde van je bestelling compleet en correct zijn ingevoerd. Je verklaart eveneens dat de opgegeven creditcard- pinpas- en PayPal gegevens jouw gegevens zijn en dat er voldoende saldo beschikbaar is om de bestelling te plaatsen.

6. Prijzen

Alle vermelde prijzen op de website of mobiele applicatie van Foodsy zijn correct ingevoerd. De prijzen zijn inclusief BTW. Foodsy behoudt echter het recht om de prijzen te allen tijde te wijzigen. De wijzigingen zullen geen invloed hebben op de gedane bestelling, tenzij er sprake is van een duidelijke fout in de prijs. Hiervan zal Foodsy u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen. Nadien heeft u de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren. Foodsy heeft het recht om transactiekosten gerekend door payment service partijen door te berekenen aan de consument.

7. Aansprakelijkheid

 1. Foodsy heeft alles in het werk gesteld om het gebruik van het platform probleemloos te laten geschieden. Foodsy kan helaas niet garanderen dat de website of mobiele applicatie geen virussen en/of bugs bevat. Ook heeft Foodsy niet de mogelijkheid om de volledige functionaliteit en accuraatheid van de website of mobiele applicatie te garanderen. Foodsy sluit dan ook alle aansprakelijkheid ten aanzien van functionaliteit en accuraatheid van de website of mobiele applicatie uit.
 2. Foodsy biedt geen enkele garantie met betrekking tot de Dienst, van welke inhoud dan ook, die door Foodsy wordt geleverd. Zowel de Deelnemende Winkel als ook Foodsy zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de geleverde diensten of het schenden van enige andere verplichting. Hiervan is de schade die is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld uitgezonderd. De aansprakelijkheid van De Deelnemende Winkel en van Foodsy is in alle gevallen uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het totale bedrag dat is betaald voor de geleverde Dienst.

8. Invite your friends

 1. Vriendendeelprogramma Foodsy:
  Door deel te nemen aan het vriendendeelprogramma van Foodsy erkent de ontvanger dat Foodsy het recht heeft naar eigen goeddunken de naam en status van de geldige bestelling in de e-mail van de verzender te delen om de verzender over de status van zijn verdiende vriendenbeloning te informeren. Foodsy zal niet de specifieke bestel en ophaaltijden delen. Als u niet wilt dat de besteller informatie over u ontvangt, rond de bestelling dan niet af nadat u op de vriendencode geklikt hebt.
 2. Deelnemingsvoorwaarden:
  Deelnemers, zowel verzenders als ontvangers, moeten 18 jaar of ouder zijn. Deelnemers moeten natuurlijke personen zijn.
 3. Vriendenbeloning:
  Een vriendenbeloning kan op de volgende manier worden verdiend:
 • De verzender stuurt een uitnodiging via de mobiele applicatie van Foodsy. Hierin wordt de verzender-specifieke vriendencode vermeldt. De verzender heeft geen recht op het gebruiken van de vriendencode in of voor betaald promoties, met inbegrip van online reclame.
 • Een persoon die de link ontvangt (de "ontvanger") kan een geldige bestelling maken via de mobiele applicatie door de vriendencode in te typen bij het afronden van zijn profiel. Hierna krijgt de ontvanger een e-mail met kortingscode; en

  De bestelling van de ontvanger als deel van de geldige bestelling wordt bevestigd door de participerende horeca winkel; en

  Verzenders en ontvangers moeten te allen tijde verschillende personen zijn.
 • Een bestelling wordt als "geldige bestelling" beschouwd als deze gemaakt is door de specifieke vriendencode te gebruiken en de totale kosten van de bestelling, zoals die door Foodsy zijn aangegeven, minimaal een door Foodsy gekozen bedrag zijn. Foodsy zal slechts één geldige bestelling per ontvanger erkennen voor een vriendenbeloning
 • Elke ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een vriendencode om een geldige bestelling te maken, ongeacht of de ontvanger vriendencodes van verschillende verzenders heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad.
 • Het vriendenvoordeel van Foodsy kan alleen gebruikt worden voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 • Foodsy zal, als naar eigen inzicht is vastgesteld dat de verzender en ontvanger de Algemene Voorwaarden van het vriendenvoordeel van Foodsy hebben nageleefd, bevestigen dat de verzender en de ontvanger de beloning (de "vriendenbeloningscode") hebben verdiend, zoals beschreven is in de uitnodiging om deel te nemen aan het vriendenvoordeel van Foodsy. De Deelnemers zullen automatisch de vriendenbeloningscode ontvangen in hun opgegeven e-mailadres.
 • Een vriendenbeloning die niet binnen veertien dagen verzilverd is na bevestiging door Foodsy zal automatisch verlopen. De vriendenbeloning kan niet worden overgedragen, ingewisseld worden voor contanten of geld of verkocht worden.
 • Elke ontvanger mag slechts eenmalig gebruik maken van een vriendencode, ook als de ontvanger vriendencodes van verschillende verzenders heeft ontvangen of daar toegang tot heeft gehad.
 1. Vriendencode tonen:
  De ontvanger zal geen vriendencode delen of publiceren als er geen sprake is van een redelijke basis om aan te nemen dat de ontvangers echte gebruikers zijn die de uitnodiging waarderen die vermeld staat in de vriendencode, ook zal de publicatie niet in strijd zijn met de van toepassing zijnde anti-spamwetten. De ontvanger vrijwaart Foodsy, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, aandeelhouders, agenten en opvolgers van en tegen alle claims die voort kunnen vloeien uit enig onrechtmatig doorsturen of delen van de vriendencode.
 2. Diversen:
  Foodsy behoudt zich het recht om deelname aan het vriendenvoordeelprogramma van Foodsy te onderzoeken op frauduleuze activiteiten, en maatregelen te nemen om deze te beëindigen. Deze maatregelen kunnen inhouden dat Foodsy een geldige bestelling annuleert. Vriendenbeloningen die verdiend zijn met frauduleuze activiteiten, of activiteiten die in overtreding zijn met deze Voorwaarden van het vriendenvoodeelprogramma van Foodsy, worden nietig verklaard.

9. Persoonsgegevens

 1. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Foodsy. U dient zich ervan bewust te zijn dat Foodsy niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze applicatie geeft u aan het privacybeleid te hebben gelezen en deze te accepteren.
 2. Foodsy ziet het als haar verantwoordelijkheid de persoonsgegevens en privacy van haar klanten te beschermen.
  De volgende gegevens worden verzameld om onze dienst(en) mogelijk te kunnen maken:
  Uw naam;
  Uw telefoonnummer;
  Uw e-mailadres;
  Uw apparaat type en device token (indien toestemming gegeven);
  Uw bestellingen en bestelgeschiedenis en
  Uw locatie (indien toestemming gegeven).
 3. Gebruik van de persoonsgegevens:
  Foodsy gebruikt uw verzamelde persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:
  Het aanmaken van een account;
  Klantaanduiding;
  Het versturen van pushnotificaties;
  Contact opnemen met klanten;
  Versturen van updates;
  Optimalisatie van applicatie en dienst en
  Voor analyses ten behoeve van statistische doeleinde.
 4. Hoelang bewaart Foodsy persoonsgegevens?
  Foodsy bewaart persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is. Dit houdt in dat persoonsgegevens van actieve klanten worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemde acties. Wanneer u besluit afstand te doen van de dienst(en) van Foodsy, is Foodsy wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te vernietigen.
 5. Delen van persoonsgegevens met derden?
  Foodsy verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens echter alleen voor eigen doeleinden. Persoonsgegevens van welke aard dan ook, worden alleen gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Foodsy blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de verzamelde persoonsgegevens en de verwerking hiervan. Foodsy zal alle technische, administratieve en fysieke maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.
 6. Uw rechten:
  U hebt het recht ten alle tijden uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen, te beperken of te verwijderen, tenzij Foodsy deze rechten niet kan inwilligen op grond van wettelijke verplichting(en). Verzoeken omtrent uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@foodsy.eu. Indien u klachten heeft over het onrechtmatig gebruik van uw persoonsgegevens door Foodsy, heeft u het recht hier een melding van te maken bij Autoriteit Persoonsgegevens of een geding aanhangig te maken bij de rechter.

10. Overmacht

 1. Foodsy en de Deelnemende Winkel zijn niet aansprakelijk voor niet en niet tijdige nakoming van enige verplichting indien het niet nakomen van de overeenkomst wordt veroorzaakt door een omstandigheid die buiten de invloedsfeer van Foodsy en/of de Deelnemende Winkel ligt. Hierbij kan gedacht worden aan stroomuitval, uitval internet, brand, storm, overstroming, terrorisme en gelijksoortige omstandigheden.

11. Klachtenregeling

 1. Indien je een klacht hebt over de aangeboden diensten van Foodsy, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar info@foodsy.eu.
 2. Klachten over het aanbod, de bestelling en de uitvoering van de overeenkomst dienen bij de Deelnemende Winkel te worden neergelegd. De Deelnemende Winkel zal voor een deugdelijke klachtenafhandeling zorg dragen. Foodsy kan slechts een bemiddelende rol innemen.
 3. Nadat de klacht bij Foodsy is ontvangen zal Foodsy zorg dragen voor een snelle en accurate afhandeling van deze klacht. Foodsy streeft er naar de klacht binnen twee weken te behandelen.
 4. De klacht zoals omschreven in sub b en c dienen binnen zeven dagen bij Foodsy te worden ingediend. Worden klachten pas na zeven dagen ingediend dan heeft Foodsy de mogelijkheid om de klacht niet in behandeling te nemen.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

Laatst gewijzigd: 14 september 2021.